ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตร เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลห้างฉัตร โดยนายอำเภอห้างฉัตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชนในตำบลห้างฉัตรและพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร    
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดประชุมติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเอง ปี 2559 รอง 6 เดือน ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร   
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสาธิตศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเพาะเห็ด การสาธิตเตาชีวมวล กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรจากเศษวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมรับบริจาคหนังสือตามโครงการบรรณสัญจร กศน.อำเภอห้างฉัตร ณ วัดบ้านร้อง ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ประธานมูลนิธิโยนก เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตรและกิจกรรม อ่านสาร เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ โดย นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร และได้ร่วมถวายพระพรลงนามบนผืนผ้า ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร   
เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมจัดอบรมโครงการการเผยแพร่แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างอาชีพด้านพลังงานในชุมชนภายใต้โครงการสร้างกระบวนความคิดในการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์ เจ้าพ่อขุนตาน บ้านหัววัง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เส้นทางลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่   
วันที่ 22 เมษายน 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมรดน้ำดำหัวข้าราชการผู้ใหญ่บำนาญสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง    
วันที่19 เมษายน 2559 เวลา 13:00น.กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมรดน้ำดำหัวนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอห้างฉัตร ณ บ้านพักนายอำเภอห้างฉัตร   
19 เมษายน 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดสัมมนาผู้จบเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของการศึกษาขั้นสููงสุด    
ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดโครงการลูกเสือวิสามัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
วันที่ 14 มีนาคม 2559 กศน.ตำบลห้างฉัตรดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยโดยมีผอ.จรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร เป็นประธานเปิดโครงการ ณ กศน. ตำบลห้างฉัตร   
ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 กศน.ตำบลห้างฉัตร ร่วมต้อนรับคณะผู้สูงอายุจากจังหวัดแพร่   
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายชัยรัตชัย เอื้อเก่ง ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้เข้ารับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรุณาให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัล   
กศน.ตำบลห้างฉัตรจัดประชุมคณะกรรมการศส.ปชต.ห้างฉัตร ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร ในวันที่ 7 มีนาคม 2559   
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559   
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/20 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118