ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรทำบุญสำนักงานใหม่พร้อมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   
ในวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 59 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการบรรณาธิการสื่อประกอบการเรียนรู้หลักสูตรรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
วันที่ 8-9/11/2559กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลให้บุคคลากร โดยได้รับเกียรติ ดร.จักรกฤษณ์ สำราญใจเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกศนอำเภอห้างฉัตร   
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อต่อเติมอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอห้างฉัตร    
กศน.อำเภอห้างฉัตร เปิดสอนการย้อมผ้าสีดำและการทำริบบิ้นให้กับกลุ่มผู้สนใจประชาชนทั่วไป ณ กศน.ตำบลทุกตำบลและกศน.อำเภอห้างฉัตร   
สรุปผลการดำเนินงานกศน.อำเภอห้างฉัตร ปี2559   
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ(Care Giver)หลักสูตร 70 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรได้เข้าร่วมในวันรวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร   
เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรได้จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 3511/ลป.100 ณ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง อำเภอห้างฉัตร   
กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมเดินรณรงค์ การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธานเปิดพิธี และได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ฯร่วมกับหน่วยราชการต่างในอำเภอห้างฉัตร   
เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรได้จัดการประเมินผลขั้นที่5 (ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล) ให้กับบุคลากรของ กศน.อำเภอห้างฉัตร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง   
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติโดย ศส.ปชต. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร   
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยทาง กศน.อำเภอห้างฉัตรได้รับรางวัลชมเชย   
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 กศน.ห้างฉัตร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรลูกเสือ กศน.อำเภอห้างฉัตรเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาลูกเสือ ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร   
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ห้างฉัตร เกาะคา แม่ทะ ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา   
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/20 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118