ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
   
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ NT – NET   
การประชุมบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร ครั้งที่ 2 / 2555    
การประชุมองค์กรนักศึกษา   
ประชุมวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555   
กศน.อำเภอห้างฉัตรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   
ประชุมวิชาการ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555   
วันเด็กแห่งชาติ   
การอบรมการใช้ Google App
   
ผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลเมืองยาว   
ผ้าป่า กศน.ตำบลเมืองยาว   
การอบรมพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบสารสนเทศ    
ประชุมวิชาการเรื่อง การทบทวนรายงานการประเมินตนเอง   
โครงการลานพบปะสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ สุขภาพดีในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรประจำปี 2555 (เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555)   
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การชี้แจงรับทราบนโยบายการทำงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2555 ไปสู่การปฏิบัติ   
[หน้าก่อน = 17]
กำลังแสดงหน้าที่ 18/20 [หน้าถัดไป = 19]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118