ข่าวกิจกรรม

รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   
รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2555   
โครงการอบรมค่ายยุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด    
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศน์นักศึกษาในทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง   
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
otop mini MBA ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้เข้าร่วมกับทางอำเภอห้างฉัตร ได้จัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ วัดบ้านขามแดง   
การปฐมนิเทศน์นักศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตรในภาคเรียนที่ 1/2555   
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้ทำการลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 1/2555    
จัดนิทรรศการพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา    
การประชุมสัมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
กิจกรรมหยุดเผาเพื่อลมหายใจ (Stop burnning)   
การประชุมบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์   
[หน้าก่อน = 16]
กำลังแสดงหน้าที่ 17/20 [หน้าถัดไป = 18]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118