ข่าวกิจกรรม

กศน.อำเภอห้างฉัตรให้บุคคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี    
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดประชุมติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเอง ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร   
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดประชุมติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเอง ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556    
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 ต.ค. 56    
การนิเทศศูนย์ฝึกอาชีพ กลุ่มเพาะเห็ดตำบลหนองหล่ม    
การนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบซ่อม 1/56 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอห้างฉัตร วันที่ 29 กันยายน 2556   
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
การสอบภาคประสบการณ์การเทียบระดับศึกษาขั้นสูงสุดในการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1 /2556 วันที่ 25-26 กันยายน 2556 ณ สนามสอบกศน.อำเภอห้างฉัตร    
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดการประชุมติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเอง เมื่อวัีนที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖    
การประชุมคณะกรรมการการเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดในการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร    
การอบรมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ ในวันที่ 17-18 กันยายน 2556 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ   
การประชุมคณะครูที่ปรึกษาการเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินในการทำรายงานการเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 15 กันยายน 2556   
การนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายเรียนที่1/56 แต่ละสนามสอบจำนวน 5 สนามสอบ ดังนี้สนามสอบทัณฑสถานบำบัดพิเศษ สนามห้างฉัตรวิทยา สนามโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สนามโรงเรียนแม่สันวิทยา สนามสอบวัดบ้านปงใต้ ในวันที่ 14-15กันยายน 2556   
สัมมนาวิชาการ สำหรับผู้เข้าการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่1/2556 สำหรับผู้ผ่านการประเมินมิติความรู้ความคิด และมิติประสบการณ์ จำนวน 9 คน ในวันที่ 11-12กันยายน 2556 ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้เข้าร่วมจัดหน่วยอำเภอยึ้มเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีการนำสินค้าของกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพแต่ละตำบลมาขาย เช่นกลุ่มกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพตำบลหนองหล่มนำก้อนเห็ด และผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเห็ดมาวางขาย เป็นต้น   
[หน้าก่อน = 12]
กำลังแสดงหน้าที่ 13/20 [หน้าถัดไป = 14]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118