ข่าวกิจกรรม

การประชุมจัดทำงบประมาณการต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณโรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก   
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนปฏิบัติการประจำปี แม่ต๋ำการ์เด้นฮิลต์รีสอร์ท วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2556   
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยครูและนศ.แต่ละตำบล ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
การประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการประกันคุณภาพและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก   
การประชุมชี้แจงผู้ประเมินเทียบระดับขั้นสูงสุดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสอบภาคทฤษฏี ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 พ.ย. 2556   
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้เข้ารับการประเมินอ่านสร้างสุข ,บ้านหนังสืออัจฉริยะ ฯ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร   
กศน.ตำบลเวียงตาล ร่วมกับอบต.เวียงตาลจัดทำเวทีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อจัดทำแผนการทำงานประจำปีงบประมาณ 2557   
กศน.อำเภอห้างฉัตรประชุมเตรียมความพร้อม สพร.เข้าประเมิน อ่านสร้างสุข โดยมีครูประจำตำบล ครูอาสา และครู ศรช. วันพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร วันที่ 6 พ   
กศน.ตำบลหนองหล่มเข้าจัดเวทีร่วมกับผู้นำและชาวบ้านหัวทุ่ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวทุ่ง ตำบลหนองหล่ม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556    
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับผู้นำบ้านจำ และชาวบ้านจำ จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านจำทรายมูล ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดบ้านจำ   
กศน.อำเภอห้างฉัตร ศึกษาดูงาน “การจัดระบบเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพ ที่ กศน.อำเภอ แม่ทะ”
5 พฤศจิกายน 2556
   
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสุดยอดการเรียนภาษาคิดวิเคราะห์ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ กรุงเทพฯ   
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำเสนอเรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์พระเจ้าทองทิพย์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย และได้นำโครงร่างการวิจัย เมื่อ 25 ต.ค.56 ณ บ้านฮวก ม.3 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา   
การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานกศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่าหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
บุคคลากรกศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร   
[หน้าก่อน = 11]
กำลังแสดงหน้าที่ 12/20 [หน้าถัดไป = 13]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118