ข่าวกิจกรรม

กศน.อำเภอห้างฉัตรและคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ในการประเมินภายนอก สมศ.ในวันที่26 กุมภาพันธ์ 2557   
ในช่วงเช้า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการสมศ.เข้าตรวจประเมิน เข้าตรวจ
กศน.ตำบลห้างฉัตร กระบวนการการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้การตีมีด ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มรองเท้า บ้านขามแดง
   
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน 2 สนามสอบ
1. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
2.ฑัณทสถานบำบัดพิเศษ
   
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมอบรมการวิจัย "๖ วันสา วิจยะท้องถิ่น" วิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์การศึกษา วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาลัยเนชั่น ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง   
กศน.อำเภอห้างฉัตรและนักศึกษา เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักงานที่ดิน อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 11 มกราคม 2557    
กศน.ตำบลเวียงตาลเข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กับอบต.เวียงตาล ณ อบต.เวียงตาล ในวันที่ 11 มกราคม 2557   
กศน.ตำบลปงยางคกร่วมจัดงานวันเด็กแ่ห่งชาติ ร่วมกับคณะองค์กรนักศึกษาตำบลปงยางคก ณวัดบ้านนางแล ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในวันที่ 11 มกราคม 2557   
กศน.ตำบลห้างฉัตรจัดงานวันเด็กแ่ห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ณ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในวันที่ 11 มกราคม 2557   
กศน.ตำบลวอแก้วจัดงานวันเด็กแ่ห่งชาติ ร่วมกับอบต.วอแก้ว ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในวันที่ 11 มกราคม 2557   
ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง นายคเชนทร์ มะโนใจ เข้าตรวจเยี่ยมกศน.อำเภอห้างฉัตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประกันคุณภาพภายนอก สมศ. และการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ในวันที่ 6 มกราคม 2557   
กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมบุคคลากรเข้าร่วมออกซุ้มอาหารพร้อมจับรางวัล ในงานเลี้ยงปีใหม่คาวบอยไนท์ ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร   
ต้อนรับผู้อำนวยการนิลุบล องค์การ พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมรับการประกันคุณภาพภายนอก   
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้ส่งตัวแทนบุคคลากรเข้าร่วมอบรมการฝึกอบรมวิทยาการระดับตำบล โครงการเผยแพร่ผลการจัดเวทีประชาคมเสวนาหาทางออกประเทศไทย สู่สาธารณะในระดับพืนที่ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 13 ธันวามคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง   
กศน.อำเภอห้างฉัตรประชุมวางแผนการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา ณ ห้องประชุมกศนอำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 4 ธันวามคม 2556    
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำบุคคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน จังหวัดลำปาง ณ สถาบันกศน.ภาคเหนือ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556   
[หน้าก่อน = 10]
กำลังแสดงหน้าที่ 11/20 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118