ข่าวกิจกรรม

กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที 25 มิถุนายน 2557 เวลา08.00 น.    
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557    
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา    
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการถ่ายภาพเบื้องต้น ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร
   
กศน.อำเภอห้างฉัตรฝึกอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยว
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
   
กศน.ตำบลหนองหล่มร่วมกับกลุ่มเป้าหมายฟังเทศน์ทำวัตรเย็น เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ให้กับกลุ่มเป้าหมายบ้านหัวทุ่ง ตำบลหนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในวันที่13 พฤษภาคม 2557    
กศน.ตำบลเวียงตาลร่วมกับกลุ่มเป้าหมายฟังเทศน์เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามโครงการฟังเทศน์ธรรม นำชีวิตสู่เศรฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มเป้าหมายบ้านยางอ้อยและบ้านดอนหัววัง ตำบลเวียงตาล จ.ลำปาง ในวันที่13 พฤษภาคม 2557    
กศน.ตำบลห้างฉัตร จัดโครงการปฏิบัติธรรม ส่งเสริมพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2557 ณ วัดบ้านเตาปูน ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปเห็ด เห็ดนางฟ้าแปรรูปครูกานต์ ตำแม่วะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ร่วมกับกลุ่มอาชีพตำบลห้างฉัตร ตำบลเวียงตาล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557    
กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะบุคคลากร รดน้ำดำหัวนายอำเภอห้างฉัตร ณ บ้านพักนายอำเภอห้างฉัตร    
พิธีสักการะเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557
วันที่ 10 เมษายน 2557
   
ชาวห้างฉัตรเดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.   
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลวอแก้ว ในวันที่25 มีนาคม 2557   
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะบุคลากร และนักศึกษาแต่ละตำบลได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดประเภทขบวนสวยงามในงานวันช้างไทย วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะบุคลากร และนักศึกษาแต่ละตำบลเข้าร่วมเดินขบวนในงานวันช้างไทย วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง    
[หน้าก่อน = 9]
กำลังแสดงหน้าที่ 10/20 [หน้าถัดไป = 11]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118