ข่าวกิจกรรม

กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง   
อาสายุวกาชาดกศน.ตำบลห้างฉัตรปฎิบัติหน้าที่ในงานเบิกฟ้าอนันตยศอำเภอห้างฉัตร ในการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ของกศน.อำเภอห้างฉัตร   
ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดอบรมโครงการอบรมโครงการค่ายคุณธรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ซึ่งนำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ณ วัดบ้านนางแล ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง   
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 60 กศน.ตำบลวอแก้วร่วมกับกศน.ตำบลห้างฉัตร กศน.ตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์ อังกฤษเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร    
วันที่ 29 มกราคม 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร นำคณะครูและบุคลากรกศน.อำเภอห้างฉัตรศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการทางลูกเสือ ณ กศน.อำเภอเมืองพิจิตร   
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรทำบุญสำนักงานใหม่พร้อมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   
ในวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 59 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการบรรณาธิการสื่อประกอบการเรียนรู้หลักสูตรรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
วันที่ 8-9/11/2559กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลให้บุคคลากร โดยได้รับเกียรติ ดร.จักรกฤษณ์ สำราญใจเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกศนอำเภอห้างฉัตร   
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อต่อเติมอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอห้างฉัตร    
กศน.อำเภอห้างฉัตร เปิดสอนการย้อมผ้าสีดำและการทำริบบิ้นให้กับกลุ่มผู้สนใจประชาชนทั่วไป ณ กศน.ตำบลทุกตำบลและกศน.อำเภอห้างฉัตร   
สรุปผลการดำเนินงานกศน.อำเภอห้างฉัตร ปี2559   
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ(Care Giver)หลักสูตร 70 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรได้เข้าร่วมในวันรวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร   
เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรได้จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 3511/ลป.100 ณ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง อำเภอห้างฉัตร   
กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมเดินรณรงค์ การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธานเปิดพิธี และได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ฯร่วมกับหน่วยราชการต่างในอำเภอห้างฉัตร   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118