คลังหลักสูตร

หลักสูตร ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์   
หลักสูตรงานใบตอง   
หลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป   
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า   
หลักสูตรการสร้างโอ่งก๊าซชีวภาพ   
หลักสูตรการจัดและตกแต่งสวนหย่อม   
หลักสูตรการเลี้ยงหมูหลุม   
หลักสูตรการเลี้ยงแพะ   
หลักสูตรการปลูกยางพารา   
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพการผลิตน้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย   
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   
หลักสูตร การเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น   
หลักสูตร การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก   
[หน้าก่อน = 3]
กำลังแสดงหน้าที่ 4/4
1 2 3 4


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118