คลังหลักสูตร

แผนการเรียนรู้ปีการศึกษา2/62  
13/11/2562
 
หลักสูตรวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต   
ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ตำบลวอแก้ว   
best practice    
หลักสูตรการบริหารฟาร์มโคนม   
หลักสูตรเกษตรปลอดภัย   
หลักสูตรสมุนไพรพื้นบ้าน   
หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำ   
หลักสูตรการแปรรูปถั่วลิสง   
หลักสูตรการเพาะเห็ดถุง   
หลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์   
หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรมครบวงจร   
หลักสูตร การเพาะเชื้อเห็ด   
หลักสูตรการเข้าวัดปฏิบัติธรรม กศน.ตำบลเมืองยาว   
หลักสูตร ตามรอยพ่อสู่ความพอพียง จำนวน ๔๐ ชั่วโมง   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118