ศูนย์อาเซี่ยนศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตร

สัญญลักษณ์ คำขวัญ อาเซี่ยน น่ารู้   
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ
และข้อมูลแต่ละประเทศ
  
12/02/2557
 
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) Asean Economic Community History   
ภาษาอาเซี่ยนกับกล่าวคำขอบคุณ เป็นคำกล่าวคำขอบคุณของประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน   
ภาษาอาเซี่ยน กับการกล่าวคำทักทาย    
ภาษาอาเซี่ยน ASEAN กับเนื้อเพลงจีนเพลง yueliang daibiao wo de xin    
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร "Chinese day Camp"
วันที่ 4/06/2556
   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118