หลักสูตร ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 40 ชม.
  วันที่  1/09/2556
 
 


รายละเอียด
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการปูพื้นฐาน การอ่าน การเขียนเบื้องต้น และการใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพโดยกำหนด โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 40 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 รายวิชาคือ
1. สัทอักษร (การอ่านออกเสียง) จำนวน 18 ชม.
2. สัทอักษร (การเขียน)จำนวน 12 ชม.
3. การสนทนาสื่อสาร จำนวน 10 ชม.
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118