กศน.อำเภอห้างฉัตร ศึกษาดูงานกศน.อำเภอแม่ลาว....พัฒนากศน.wow ตามนโยบายรัฐมนตรี
  วันที่  24/10/2562
 
 


รายละเอียด
ศึกษาดูงานกศน.อำเภอแม่ลาว....พัฒนากศน.wowตามนโยบายรัฐมนตรี
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118