วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะครูกศน. อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟอำเภอห้างฉัตรและร่วมกันประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษากศนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลห้างฉัตร
  วันที่  24/10/2562
 
 


รายละเอียด
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะครูกศน. อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟอำเภอห้างฉัตรและร่วมกันประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษากศนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลห้างฉัตร
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118