วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยน.ส.ชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
  วันที่  15/08/2562
 
 


รายละเอียด
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยน.ส.ชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติหัวหน้าสวนรุกชาติร่วมให้กำลังใจลูกเสือวิสามัญที่เข้าอบรม ณ สวนรุกชาติ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118