ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลหนองหล่มดำเนินการตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปจิ้งหรีด ณ บ้านป่าไคร้ใต้ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
  วันที่  27/06/2562
 
 


รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลหนองหล่มดำเนินการตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปจิ้งหรีด ณ บ้านป่าไคร้ใต้ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนางจันทร์คำ มะโนสม เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 10 คน ได้รับการนิเทศน์ติดตามโดยนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสา กศน.อำเภอห้างฉัตร
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118