กศน.ตำบลห้างฉัตร จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญทางพุทธศาสนาของจังหวัดลำปางดังนี้ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุจอมปิ งวัดศรีชุม วัดศรีรองเมือง วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดพระแก้วดอนเต้า และสุสานไตรลักษณ์ กลุ่มเป้าหมาายจำนวน 50 คน วันที่ 25 มิถุนายน 2562
  วันที่  27/06/2562
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลห้างฉัตร จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญทางพุทธศาสนาของจังหวัดลำปางดังนี้ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุจอมปิ งวัดศรีชุม วัดศรีรองเมือง วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดพระแก้วดอนเต้า และสุสานไตรลักษณ์ กลุ่มเป้าหมาายจำนวน 50 คน วันที่ 25 มิถุนายน 2562
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118