ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการปฏิบัติงานในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562
  วันที่  3/12/2561
 
 


รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 กศน.อำเภอห้างฉัตรได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการปฏิบัติงานในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118