กฐินสามัคคีประจำปี 2561
  วันที่  8/11/2561
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดย นางสาวสุมาลี อริยะสม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอำเภอห้างฉัตร ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดดอนเปียง บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118