ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภออู่ทอง
  วันที่  6/09/2560
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดย นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภออู่ทอง นำโดย นายพรเทพ ทัศนสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกศน.อำเภออู่ทอง ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กศน.ตำบลและการจัดกิจกรรม กศน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118