รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น 2)
  วันที่  1/09/2559
 
 


รายละเอียด
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น 2)
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118