รายงาน การประชุมประจำเดือนสัญจร ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ครั้งที่ 7/2559 วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กศน.ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

  วันที่  6/07/2559
 
 


รายละเอียด
รายงาน การประชุมประจำเดือนสัญจร ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118