รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
  วันที่  2/03/2559
 
 


รายละเอียด
รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118