รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 5 มกราคม 25599 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)

  วันที่  29/02/2559
 
 


รายละเอียด
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 5 มกราคม 25599 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118