กศน.อำเภอห้างฉัตรประกาศรับสมัคร นักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 1 /2558 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2558
  วันที่  16/04/2558
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอห้างฉัตรประกาศรับสมัคร นักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 1 /2558 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2558
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118