วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง สกว.และสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ในภาคเหนือตอนบน ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  วันที่  17/12/2557
 
 


รายละเอียด
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง สกว.และสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ในภาคเหนือตอนบน ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118