วัดง้าวพิชัย
  วันที่  23/02/2557
 
 


รายละเอียด
วัดง้าวพิชัย
วัดง้าวพิชัย ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 602 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 7 ชั่วโมง 22 นาที *
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 24.1 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 31 นาที **
อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 14.1 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 18 นาที ***
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118