นายชุมพล ทวีวัฒน์ ด้านออกแบบเครื่องหนังต่างๆ
  วันที่  19/02/2557
 
 


รายละเอียด
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นายชุมพล ทวีวัฒน์
เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2507
การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มศ.1 - มศ.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ม.ปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ที่อยู่ปัจจุบัน 63/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประวัติการทำงาน มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหนัง เป็นเวลา 22 ปี โดยทำงานอยู่ที่
ร้าน เครื่องหนังในเมืองลำปาง

ประวัติชีวิตส่วนตัวและผลงาน
- เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังบ้านหนองขาม เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดลำปาง ได้ รับตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของลำปาง
- สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและครอบครัว สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
เป็นอาชีพเสริมให้กับประชากรในหมู่บ้าน
- เป็นสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ของตำบลหนองหล่ม

ที่อยู่ปัจจุบัน 63/2 หมู่ 6 บ้านหนองขาม ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทร : 054-822168
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118