นายบุญมี ไชยมงคล ศิลปประดิษฐ์
  วันที่  19/02/2557
 
 


รายละเอียด
ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายบุญมี ไชยมงคล
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
เกิด วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2507
บิดาชื่อ นายเหรียญ ใจมา มารดาชื่อ นางบุญปั๋น ไชยมงคล
ปัจจุบันอยู่ที่ / สถานที่ติดต่อ 31 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร.08-6183-9738
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
คู่สมรถชื่อ นางน้อย ไชยมงคล อาชีพ รับจ้าง มีบุตร 3 คน
บุตรชื่อ 1. นายกิติศักดิ์ ไชยมงคล
2. นายกิตติศิลป์ ไชยมงคล
3. นายกิตติโรจน์ ไชยมงคล
คติในการทำงาน
1. คิดดี ทำดี มีคุณธรรม
2. รับผิดชอบในสิ่งที่ทำให้ดีที่สุด
3. ได้ยินกับหู ได้ดูกับตา พิจารณาวิเคราะห์ วิจารณ์ในใจ


ประวัติชีวิต
นายบุญมี ไชยมงคล เป็นบุตร นายเหรียญ ใจมา และนางบุญปั๋น ไชยมงคล และได้นายสองเมือง ไชยมงคล และนางปุ๊ก ไชยมงคล ซึ่งมีฐานะตากับยายเป็นผู้เลี้ยงดู เนื่องจากบิดามารดา หย่าขาดจากกัน โดยนายสองเมืองผู้เป็นตา มีอาชีพช่างไม้ การแกะสลัก และศิลปะ เป็นคนมีศีลธรรม สวดมนต์ไหว้พระและรักษาศีลเป็นนิจ และนางปุ๊กผู้เป็นยาย มีอาชีพค้าขาย

ประวัติการศึกษา
ศึกษาระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนทุ่งหนองขาม และชอบงานศิลปะตั้งแต่เด็ก เช่น วาดภาพ
ศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (90วัน) ในหลักสูตรช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ กศน.ห้างฉัตร

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ.2534 เริ่มงานเกี่ยวกับการทำขบวนกระทง

1. ปี พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลชนะลิศ อันดับที่ 1 ในระดับอำเภอ
ที่อำเภอห้างฉัตร
2. ปี พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลชนะลิศ อันดับที่ 3 ในระดับจังหวัด
ที่จังหวัดลำปาง
3. ปี พ.ศ. 2546 ได้ทำขบวนกระทงให้มหาวิทยาลัยโยนก เป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดที่ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลชนะลิศ อันดับที่ 3
และได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
ทำงานเกี่ยวกับศิลปะ ด้านภาพวาด ด้านงานปูนปั้น ด้านการทำกระทงขนาดใหญ่มาโดยตลอด
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118