นางไผ่แก้ว วงศ์ปิง ความรู้เรื่องสมุนไพร การเข้ายา
  วันที่  12/02/2557
 
 


รายละเอียด
นางไผ่แก้ว วงศ์ปิง ความรู้เรื่องสมุนไพร การเข้ายา
ที่อยู่
131 ม.3 บ้านหลิ่งก้าน ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118