ศูนย์เรียนรู้การผลิตรองเท้า บ้านขามแดง
  วันที่  12/02/2557
 
 


รายละเอียด
กลุ่มรองเท้า บ้านขามแดง
ที่ตั้ง 52 หมู่ที่ 6 บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ติดต่อได้ที่ 086-9100680 , 086-1613727 , 084-7404932 , 081-9612287
www.facebook.com/Otophangchat
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118