ครูบุญตัน สิทธิไพศาล
  วันที่  12/02/2557
 
 


รายละเอียด
โรงตีดาบ

หมู่บ้านขามแดง มีโรงตีมีด ตีดาบของ ครูบุญตัน สิทธิไพศาล หรือจะเรียกท่านว่า โกเนี้ยว ก็ได้ครับ
สล่าบุญตัน (สล่า อ่านว่า สะ-หล่า แปลว่า ช่างฝีมือ)
ครูบุญตัน สิทธิไพศาล เป็นครูภูมิปัญญาไทย สาขา ตีดาบ ตีมีด
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118