วัดป่าไคร้ใต้ ต.หนองหล่ม
  วันที่  12/02/2557
 
 


รายละเอียด
วัดป่าไคร้ใต้
สถานที่ตั้ง วัดป่าไคร้ใต้ ม.1 ตำบลป่าไคร้ใต้ ต.หนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง
ประวัติความเป็นมา
ในสมัยโบราณหมู่บ้านป่าไคร้ได้ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองน้อยในปัจจุบันนี้ แต่ได้เกิดโรคอหิวาตกโรคระบาดทำให้ผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมาก ผู้นำหมู่บ้านจึงอพยพลูกบ้านขึ้นมาทางเหนือ อีกประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสภาพเป็นป่าไม้ ซึ่งมีต้นไม้ที่มีมากคือ "ต้นไคร้" และเป็นชื่อของหมู่บ้านป่าไคร้ในเวลาต่อมา
วัดป่าไคร้ใต้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ศิลปะแบบไทย ที่มีลวดลายไทยต่างๆตามศิลปะไทยและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านป่าไคร้ใต้ หมู่1 ตำบลหนองหล่ม
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118