วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก
  วันที่  12/02/2557
 
 


รายละเอียด
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ – อัมพาต และปฏิบัติธรรม

สถานที่ตั้ง
บ้านทุ่งบ่อแป้น หมู่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

ประวัติความเป็นมา

วัดทุ่งบ่อแป้นเปิดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ – อัมพาตมาตั้งแต่ปี 2539
เกิดจากความคิดของพระครูอาทรประกิจ เจ้าอาวาส ที่มีโยมแม่ป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตและเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 20 ปี จากประสบการณ์ที่ได้รับพบว่า การฟื้นฟูผู้ป่วยนอกจากจากฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่อ่อนแอให้กลับมาใช้การได้แล้ว ยังต้องทำให้ผู้ป่วยมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง รวมถึงความทุกข์ของครอบครัวที่มีผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาตที่เกิดจากการดูแล และความ กังวลในการประกอบอาชีพหารายได้เพราะจะไปทำอะไรก็เป็นห่วงคนไข้ จึงได้จัดสถานที่ไว้เป็นที่บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยภายในวัด มีผู้ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย อย่างถูกต้อง ควบคู่กับการดูแลจากแพทย์แผนปัจจุบัน และการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อปรับจิตใจ ครั้งแรกใช้โรงครัวของวัดเป็นสถานบำบัด ฟื้นฟู รองรับผู้ป่วยได้วันละ 2 คน พอปลายปี 2539 ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 10-20 คน ทำให้สภาพที่คับแคบจึงมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินซื้อที่ดินบริเวณ ด้านหลังวัดประมาณ 13 ไร่เศษ จัดสร้างเป็นอาคารที่พักผู้ป่วย ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 อาคาร รองรับผู้ป่วยจากทั่วประเทศได้วันละประมาณ 70 คน ใน จำนวนนี้จะพักที่วัดประมาณ 40 คน อีกประมาณ 30 คน เดินทางไป-กลับ

สิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเรียนรู้

- วิธีการนวด
- วิธีการใช้สมุนไพรประคบในการนวด
- วิธีการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ – อัมพาต
- การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
- สภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมที่สวยงา
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118