ศาลเจ้าพ่อหลวงคำแดงและพิธีบวงสรวง
  วันที่  12/02/2557
 
 


รายละเอียด
พิธีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง

พิธิบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดงขึ้น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2553 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ปี (กั๊ดยี) ณ หอเจ้าหลวงคำแดง บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่ 9 เพื่อสืบสานประเพณีพื้นบ้าน ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และได้ปฏิบัติเป็นประเพณีทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองหล่มและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานดังกล่าว
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118