Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 328

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 331

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 334

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 337

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 340

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 343

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 346

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 349

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 352

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 355

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 358

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 361

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 364

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 367

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 370

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 373

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 376
 
 
  หลักสูตร ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 40 ชม.
  วันที่  1/09/2556
 
 


รายละเอียด
    
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการปูพื้นฐาน การอ่าน การเขียนเบื้องต้น และการใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพโดยกำหนด โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 40 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 รายวิชาคือ
1. สัทอักษร (การอ่านออกเสียง) จำนวน 18 ชม.
2. สัทอักษร (การเขียน)จำนวน 12 ชม.
3. การสนทนาสื่อสาร จำนวน 10 ชม.
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118