Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 328

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 331

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 334

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 337

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 340

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 343

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 346

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 349

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 352

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 355

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 358

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 361

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 364

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 367

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 370

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 373

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/nfecom/domains/nfehangchat.com/public_html/showac2.php on line 376
 
 
  หลักสูตรการเขียนพู่กันจีน
  วันที่  1/09/2556
 
 


รายละเอียด
    
ศึกษาความสำคัญของการเขียนพู่กันจีนการเขียนพู่กันจีนซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ไม่เพียงสื่อสารความคิดของผู้เขียน ยังแสดงถึงลักษณะเส้นสายที่มีจังหวะการเขียนและองค์ประกอบของตัวหนังสือที่งดงาม บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของเจ้าของลายมือ และเป็นการฝึกสมาธิที่ดีอย่างหนึ่งอีกด้วย และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิธีการจับพู่กันจีนว่ามีวิธีการ จับโดยใช้นิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วกลางจับพู่กัน สามนิ้วนี้เป็นนิ้วหลักเวลาเขียน นิ้วนางกับนิ้วก้อยอยู่ด้านล่าง คอยประคองพู่กัน จับพู่กันช่วงกลางด้าม ให้ตัวพู่กันตั้งตรงเป็นเส้นฉากกับโต๊ะเสมอเวลาเขียน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118