กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร "Chinese day Camp"
วันที่ 4/06/2556
  วันที่  7/06/2556
 
 


รายละเอียด
    
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำทีมโดยผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิพร้อมบุคคลากร ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร "Chinese day Camp" ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในรูปแบบค่ายภาษาจีนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย บุคคลากรทางการศึกษาของ กศน.อำเภอห้างฉัตร จำนวน ๒๕ คน จำนวน ๕ วัน (๔๐ ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อฝึกทักษะผู้เข้ารับการอบรมภาษาจีน การพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง ผ่านกิจกรรมและสื่อหลากหลายรูปแบบ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118