กศน.อำเภอห้างฉัตรจัเโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดยน.ส.ชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูและบุคคลกรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
  วันที่  24/10/2562
 
 


รายละเอียด
    
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัเโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดยน.ส.ชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูและบุคคลกรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118