กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยผอ.ชนิสรา พรมชัยพร้อมด้วยคณะครูร่วมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ ณ สวนอนันตยศ และรอบอาคารสำนังานกศน.อำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  วันที่  15/08/2562
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 28/7/62 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยผอ.ชนิสรา พรมชัยพร้อมด้วยคณะครูร่วมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ ณ สวนอนันตยศ และรอบอาคารสำนังานกศน.อำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118