วันที่ 12 กรกฎาคม2562นางสาวชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.ห้างฉัตรและคณะครูร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พุทธศาสนาเนื่องในวัน อาสาฬหบูชา 2562 โดยนายวรายุทธ ค่อมบุญ ถวายเทียนเป็นพุทธะบูชา จำนวน 3 วัด และเป็นประธานในเปิดกิจกรรม ณ วัดบ้านปันง้าว ม.7ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
  วันที่  15/08/2562
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 12 กรกฎาคม2562นางสาวชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.ห้างฉัตรและคณะครูร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พุทธศาสนาเนื่องในวัน อาสาฬหบูชา 2562 โดยนายวรายุทธ ค่อมบุญ ถวายเทียนเป็นพุทธะบูชา จำนวน 3 วัด และเป็นประธานในเปิดกิจกรรม ณ วัดบ้านปันง้าว ม.7ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118