กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ประเมินเทึยบระดับการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปฏิทินการจัดกิจกรรม ตามกระบวนการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 คน โดยมีนางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร เป็นประธานเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ
  วันที่  27/06/2562
 
 


รายละเอียด
    
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ประเมินเทึยบระดับการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปฏิทินการจัดกิจกรรม ตามกระบวนการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 คน โดยมีนางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร เป็นประธานเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118