วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยการพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อสร้างสรรค์ "I wonder why" ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  วันที่  27/06/2562
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยการพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อสร้างสรรค์ "I wonder why" ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง (กิจกรรม whirligigsไม้หมุนสำหรับเด็กเล่น)>>>>นำความรู้จากการอบรม...สู่การปฏิบัติ ผู้รับบริการสนุกสนานกับกิจกรรมครั้งนี้มา
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118