กิจกรรมวันเอดส์โลก
  วันที่  7/12/2560
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดย นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้รับเชิญจากสำนักงานยุวกาชาด เข้าเฝ้ารับเสด็จฯและรับประทานของที่ระลึกจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารจัตุรัสจาจุรี (จามจุรีสแควร์) ชั้น 1 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และนำคณะครูร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมวันเอดส์โลก ณ สถานเสาวภา สภากาชาติไทย
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118