กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 (สปล60) ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  วันที่  5/12/2560
 
 


รายละเอียด
    
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนายจรณชัย วรรณทองผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร ครูแกนนำ น.ส.ณิษฏณันท์ ตุ้ยวงษา และนักศึกษาแกนนำ นางแสงยวล กาวิชัย เข้าคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 (สปล60) ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯหน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118