ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนปฏิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  วันที่  23/11/2560
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดย นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร และ นางสาวสุมาลี อริยะสม ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนปฏิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อร่วมกัน กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ทบทวนประสานแผนปฏิบัติการ วางกลยุทธ์ทางการเงิน ณ ลำปางการ์เด้น รีสอร์ท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118