วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560
  วันที่  12/09/2560
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 8 กันยายน 2560 " วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี 2560 International Literacy Day 2017 Literacy in a Digital World " กศน.อำภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดย ผอ.จรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร รับโล่รางวัล “สถานศึกษาส่งเสริมการอ่านต่อเนื่อง ปี 2555-2559 โครงการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน” ปีการศึกษา 2559” พร้อมด้วยคณะครู และผู้เรียน กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมแสดงความยินดี ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118