โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ
  วันที่  6/09/2560
 
 


รายละเอียด
    
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ได้รับเกียรติจาก นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118