ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือก"รางวัลสูงสุดสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(สปล)"ปี 2560 ระดับภูมิภาค
  วันที่  6/09/2560
 
 


รายละเอียด
    
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดย นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอห้างฉัตร พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย คณะครู บุคลากร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือก"รางวัลสูงสุดสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(สปล)"ปี 2560 ระดับภูมิภาค
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร และ กศน.ตำบลปงยางคก ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก
ท่านนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมชมนิทรรศการการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงของกศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯในครั้งนี้ด้วย
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118